تسکین کمردرد مرتبط با پادرد به روش فشار انگشتان

 
 
 
 
کمردرد پادرد
 

 

درمان کمردرد های مرتبط با پا به وسیله ی 7 ورزش فقط در 15 دقیقه

کمردرد پادرد مشکلی است که گاهی بدون آنکه بدانید مرتبط با یکئیگر بروز می کنند درست مثل کمردردهایی که از پا می زند ، افراد باید دقت بسیار در کنترل وزن و سلامت خود داشته باشند چون پاها هم به نوعی فنداسیون بدن محسوب میشوند که نقش حامی و کنترل وزن را به عهده می گیرند.  در واقع همه ی وزن بدن روی پاها قرار میگیرد و اگر پا دچار عارضه ای شود، حرکت کردن با اختلال مواجه می شود.

کمردرد پادرد

کمردرد پادرد

توصیه های ورزشی برای تسکین کمردرد پادرد

حرکات ساده ورزشی برای درمان و تسکین درد کمردرد مرتبط با پادرد 

قدم زدن با انگشتان :

یکی از ورزش های کششی و موثر برای پا محسوب می شود. خود را ملزوم کنید که سر انگشتان بایستید و 30 دقیقه به سمت جلو حرکت کنید و 20 دقیقه استراحت کنید و دوباره تکرار کنید.  یکی از کارهایی که به شما پیشنهاد می کنیم و بهترین راه ارتقا سلامت و راحتی است. خم کردن زانوها وقتی که ایستاده هستید و فشار پا به زمین، به مدت 5 دقیقه اینکار را انجام دهید.

خمیدگی برای تسکین کمردرد مرتبط با پادرد :

برای اینکار روی زمین بنشینید و پاها را دراز کنید و یک سر بند را به صندلی و سر دیگر بند را به پا ببندید و به سمت عقب حرکت کنید تا متوجه فشار روی بند شوید، پاها را خم کنید و این موقعیت را به مدت 10 دقیقه نگه دارید. این کار را ده بار انجام دهید.

تسکین کمردرد

تسکین کمردرد مرتبط با پادرد

چرخش قوزک برای درمان کمردرد مرتبط با پادرد:

روی کمر بخوابید و یکی از پاها را بکشید و قوزک پا را در جهت عقربه های ساعت 20 دقیقه بچرخانید. برای هر پا 10 بار اینکار را تکرار کنید.

کشش انگشت برای تسکین کمردرد :

5 انگشت پا را با بندی ببندید و پا را در این حالت 10 دقیقه نگه دارید و برای پای دیگر تکرار کنید.

تسکین درد کمر

حرکات ورزشی ساده برای تسکین درد کمر

بالا بردن ماهیچه پا برای تسکین کمردرد مرتبط با پا درد:

بایستید و تعادل خود را روی یک پا حفظ کنید و یک پای خود را بالا ببرید و 15 دقیقه نگه دارید. 10 بار این کار را تکرار کنید. این ورزش معمولا کمتر از 15 دقیقه انجام می شود و احساس خوبی به شما در این مدت دست می دهد. اینکار را یک روز در میان انجام دهید، تغییرات زیادی را روی سطح درد متوجه می شوید.

در انتها باید خاطرنشان کرد که حتما قبل از انجام این حرکات ورزشی با پزشک خود مشورت کنید چرا که در صورت وجود مشکل پوکی استخوان و یا مشکلات دیگر مرتبط با اسکلت بدنی ممکن است متخصص انجام این حرکات را به شما توصیه نکند.